Kód pojišťovny

ČPZP: Na cesty se lidé pojišťují pětkrát častěji než před pěti lety

Ostrava, 25. června 2019 - Odjet na zahraniční dovolenou bez sjednaného cestovního pojištění? To si dnes riskne málokdo. Rostoucí zájem o cestovní pojištění potvrzují i statistiky České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Počet uzavřených pojistných smluv u ČPZP za uplynulých 5 let stoupl na více než pětinásobek. Lidé častěji preferují uzavírání pojistek on-line z pohodlí domova či kanceláře.

Klienti si cestovní pojištění oblíbili nejen kvůli ceně, která se z posledních 5 let nezměnila, ale také kvůli výši pojistné ochrany a krytí pojistných rizik, které je od roku 2019 navýšeno,“ potvrzuje Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny, která poskytuje cestovní pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou.

A jak se konkrétně změnilo krytí pojistných rizik? „Pojištění odpovědnosti za škodu bylo navýšeno z 2,5 milionu Kč na 4 miliony Kč, ošetření zubů stouplo na dvojnásobek, tedy z 15 tisíc Kč na 30 tisíc Kč, pojištění zavazadel vzrostlo na 25 tisíc Kč, trvalé následky úrazu byly stanoveny na hodnotu 500 tisíc Kč z původních 400 tisíc Kč,“ uvádí mluvčí ČPZP s tím, že pojištění léčebných výloh do výše 10 milionu Kč platí ve stejném rozsahu pojistného limitu.

Dítě do jednoho roku dostane slevu 100 %

Pokud je dítě do jednoho roku pojištěno společně s dospělou osobou, dostane na on-line sjednané cestovní pojištění slevu ve výši 100 %. Nově se tato sleva vztahuje i pro děti nepojištěné u ČPZP. V rámci oblíbené slevy Student cestují studenti do 26 let, kteří jsou pojištěni u ČPZP, za sazby pro děti. Pojištění nebezpečných sportů je nyní o polovinu levnější.

Zájem o pojištění on-line rychle stoupá

Ze statistik třetí největší zdravotní pojišťovny v z ČR dále vyplývá, že se mění poměr mezi uzavřenými pojistnými smlouvami on-line a na pobočce. „Před pěti lety převažovaly smlouvy o cestovním pojištění sjednané na pobočce. Již loni však toto neplatilo. Zároveň se proti roku 2013 čtyřnásobně zvýšil počet smluv uzavřených on-line,“ uvádí Mazurová. Při sjednání pojištění on-line si klienti mohou navíc uzavřít pojištění sportovního vybavení balíčkem LÉTO/ZIMA. Na pobočkách ČPZP pak mohou uzavřít dlouhodobé cestovní pojištění, sportovní pojištění a doplňková připojištění, jako například Storno cesty.

Náklady na převoz pacienta? Mohou to být i stovky tisíc Kč

V zemích EU stojí ošetření i jednoduché zlomeniny řádově desítky tisíc korun. K nákladům na ošetření zlomenin je ve většině případů nutné přičíst náklady na převoz, které se pohybují v řádech desítek až stotisíců korun podle způsobu přepravy doporučeného ošetřujícím lékařem. Například letecký převoz z Egypta stojí 850 000 Kč a den strávený na ARO ve Španělsku 250 000 Kč.

Náš partner v cestovním pojištění, Česká podnikatelská pojišťovna, eviduje i případ z Jižní Ameriky, kdy při koupání v moři došlo po nárazu vlny k poranění krční páteře. Celkové náklady na léčbu a převoz pojištěné osoby se vyšplhaly na 4,5 milionu Kč,“ přiblížila konkrétní pojistnou událost tisková mluvčí ČPZP.

Co dělat při vzniku pojistné události?

V případě vzniku škodné události z cestovního pojištění je vždy potřeba neprodleně volat asistenční službu na telefonním čísle +420 1220 nebo na +420 266 799 788, kde si musí klient vyžádat souhlas s poskytnutím a rozsahem léčebné péče. O vzniku pojistné události je nutné bez zbytečného odkladu písemně informovat také pojistitele, jemuž pojištěný předloží potřebné doklady v originále a podá pravdivé vysvětlení k pojistné události. Seznam dokladů a formuláře pro hlášení pojistné události jsou k dispozici na www.cpzp.cz/pojisteni.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.