Kód pojišťovny

Prevence karcinomu děložního čípku

Screening  karcinomu děložního čípku byl zahájen v roce 2008. Provádí jej  Váš registrující gynekolog  během  pravidelného preventivního gynekologického  vyšetření. Jde v podstatě o  prevenci rakoviny odhalením časných změn, které by bez další léčby mohly vést ke vzniku rakoviny děložního čípku. Gynekolog provede stěr  kartáčkem, při němž odebere z děložního  čípku  buňky. Tento vzorek pak odesílá do akreditované laboratoře  k cytologickému vyšetření. Akreditovaná pracoviště musí splňovat přísné podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jejich provozní podmínky a diagnostické výsledky jsou pravidelně odborníky kontrolovány, a tím zaručují svým klientkám skutečně kvalitní diagnostiku. Výsledek cytologického  vyšetření  laboratoř zasílá zpět gynekologovi a ten Vám jej následně sdělí a v případě pozitivního výsledku Vám zajistí další léčebný postup. 

Na preventivní gynekologickou prohlídku, včetně screeningového vyšetření karcinomu děložního hrdla, má v České republice právo každá žena 1x za rok. Všechna tato vyšetření jsou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ženy ve věku 25 - 70 let, které  dva roky nebyly v rámci gynekologické  prevence vyšetřeny, jsou zdravotní pojišťovnou informovány  o možnosti preventivního gynekologického vyšetření hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Pokud se k němu nedostaví, jsou pak informovány každý následující rok.

V intervalu mezi screeningovým gynekologickým vyšetřením by každá žena měla sledovat pravidelnost menstruačního cyklu, event. změny, výtok, bolestivost. Pokud takové nastanou, měla by  co nejdříve  zajít na kontrolu ke svému gynekologovi.

Více informací získáte na adrese: www.cervix.cz

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.