Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pacientů, kteří měli v letech 2014 - 2018 vykázaný kód I48 a zároveň souběžně diagnózu specifikovanou v zaslaných žádostech.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu1 a dokumentu2