Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 2. 2020

Předmět žádosti:

 1. informace o počtu pojištěnců registrovaných u všech regionálních poboček České průmyslové zdravotní pojišťovny („ČPZP“) k 31. 12. 2018 dle jednotlivých poboček,

 2. informace o počtu poskytovatelů zdravotních služeb registrovaných pod jednotlivými regionálními pobočkami ČPZP k 31. 12. 2018,

 3. informace o počtu zaměstnanců obsluhujících jednotlivé regionální pobočky ČPZP k 31.  12. 2018,

 4. informace o organizační struktuře typizované regionální pobočky ČPZP, průměrných počtech zaměstnanců na jednotlivých odděleních.

Sdělená informace:

Ad 1. K 31. 12. 2018 registrovala ČPZP celkem 1 257 256 pojištěnců. Evidence však není dělena podle příslušnosti k regionálním pobočkám, ale podle územněsprávního členění na kraje. Rozdělení celkového počtu evidovaných pojištěnců k 31. 12. 2018 dle krajů je v přiloženém dokumentu.

Ad 2. Stejně jako nejsou evidováni u jednotlivých poboček pojištěnci ČPZP, nejsou takto registrováni ani jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k ČPZP ve smluvním vztahu. Bližší podrobnosti, zejména pokud se jedná o jejich územní působnost a odbornost, lze zjistit z webových stránek ČPZP.

Ad 3. Informace o počtu zaměstnanců obsluhujících jednotlivé regionální pobočky ČPZP je v přiloženém dokumentu.

Ad 4. ČPZP má v rámci celé ČR 13 regionálních poboček, které koordinují činnost podřízených poboček. Regionální pobočka neřídí žádná další „oddělení“. Regionální pobočky a pobočky zajišťují přímý kontakt s pojištěnci, plátci pojistného, případně poskytovateli zdravotních služeb a

 • dále odpovídají za registraci, změny a evidenci údajů v informačním systému

 • informují pojištěnce o podmínkách a fungování systému veřejného zdravotního pojištění

 • podílí se na kontrole pojištěnců a plátců pojistného v případě nekrytého pojištění či dlužného pojistného

 • informují a částečné zpracovávají agendu v rámci evropských nařízení

 • realizují propagační činnost v místě působnosti

 • realizují pokladní agendu

 • informují o preventivních programech ČPZP

 • provádí akvizici nových pojištěnců.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.