Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o objemu bonifikační úhrady za vystavenou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 a 2019.

Sdělená informace:

Poskytovatelům zdravotních služeb byla v roce 2018 vyplacena bonifikační úhrada v celkové výši 12 145 206 Kč. Pokud jde o údaj za rok 2019, dosud není znám, jelikož se tato bonifikace hradí v rámci konečného vyúčtování, které by dle úhradové vyhlášky pro rok 2019 mělo být poskytovatelům zdravotních služeb zasláno až do 180 dnů po skončení roku 2019, dle jednotlivých segmentů. Údaje za rok 2019 proto mohou být poskytnuty až po uplynutí předmětné lhůty.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.