Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o uložené pokutě České průmyslové zdravotní pojišťovny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Sdělená informace:

Pokuta byla uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 300 000,- Kč. Úhrada byla provedena bankovním převodem dne 23. 5. 2019. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podala v zákonné lhůtě žalobu ke Krajskému soudu v Brně (č.j. 31 Af 32/2019, č.j. 31 Af 28/2019). Ve věci nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna aktuálně neshledává důvody pro uplatnění možné škody vůči konkrétní osobě.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.