Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 4. 2020

Předmět žádosti:

Informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích v roce 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.