Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních ošetřených pacientů dle kódů uvedených v žádosti za období od roku 2015 do roku 2020.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument