Kód pojišťovny

ČPZP zastavila řízení týkající se léčby přípravkem Upstaza

Ostrava, 11. března 2024 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) byla nucena zastavit řízení v medializované věci léčby pojištěnce Martina Zatloukala přípravkem Upstaza z procesních důvodů. ČPZP nemůže rozhodnout o úhradě nákladů plánované zdravotní péče v zahraničí, která byla do vydání pravomocného rozhodnutí ČPZP poskytnuta, lze však požádat o náhradu skutečně vynaložených nákladů.

Vzhledem ke skutečnosti, že v období mezi vydáním příslušného rozhodnutí ČPZP v této věci a uplatněním řádného odvolání byla léčba našemu pojištěnci poskytnuta, stala se původní žádost o povolení úhrady nákladů spojených s plánovanou léčbou z procesního i materiálního pohledu bezpředmětnou. Podle veřejně dostupných informací byla úhrada provedena z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky na portále Donio.cz.

Tato skutečnost nemá vliv na to, že pojištěnec může uplatnit žádost o náhradu jím vynaložených nákladů (tzv. refundaci). Jedná se však o jiné, samostatné řízení, kterému se bude pojišťovna v případě, že obdrží příslušnou žádost, věnovat a v souladu se zákonem ho posoudí. Procesní postup v této věci je však v tuto chvíli věcí žadatele.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím

Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

aktuální informace na www.cpzp.cz

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.