Slevy s ČPZP 2019

Ověření pojištěnce ČPZP

Verification of insured people

Vložte prosím číslo pojištěnce nebo EHIC karty. Služba ověří, zda je osoba aktuálně pojištěncem ČPZP.

Please insert a number of an insuree that can be found on your card of European health insurance (EHIC). The service will check out, if a person is an insuree of ČPZP.Funkce umožňuje ověřit, zda je nebo byla ověřovaná osoba ke zvolenému datu pojištěna u České průmyslové zdravotní pojišťovny. Datum, ke kterému lze osobu ověřit, je maximálně 6 měsíců zpětně.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205