Kód pojišťovny

Evropský antibiotický den a Světový antibiotický týden: Antibiotická rezistence je rostoucím problémem

21.11.2023

Nadměrné užívání antibiotik je naléhavým celosvětovým problémem, neboť vede ke stále rostoucí antibiotické rezistenci v populaci. Podpořit uvážlivé užívání a předepisování antibiotik v České republice a zvýšit osvětu v rámci populace je cílem kampaně, kterou realizuje centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Na rostoucí problém s antibiotickou resistencí se i letos snaží upozornit také ČPZP při příležitosti Evropského antibiotického dne (EAAD neboli European Antibiotic Awareness Day) a Světového antibiotického týdne (WAAW neboli World Antibiotic Awareness Week), který WAAW stanovil v týdnu od 18. do 24. listopadu 2023.

První antibiotikum objevil skotský bakteriolog Alexander Fleming v roce 1928. Z antibiotik se postupem času pro mnoho lékařů stalo léčivo první volby a řada lidí je užívá několikrát ročně. Snahou odborníků je zlepšit praxi předepisování a užívání antibiotik s cílem zastavit stoupající trend jejich spotřeby. Nesprávných je podle odborných studií totiž až polovina indikací antibiotik. Propagace pravidel vysvětlujících zacházení s antibiotiky může k omezení spotřeby antibiotik významně přispět.

Co je antibiotická rezistence

Antibiotická rezistence je schopnost bakterií odolat působení antibiotika. Výrazně omezuje počet antibiotik dostupných pro léčbu řady bakteriálních infekčních nemocí. Před objevením antibiotik byla úmrtí na bakteriální onemocnění, jako je zápal plic nebo pooperační infekce běžná. Od objevu a používání antibiotik se stále více bakterií, které byly původně vůči antibiotikům vnímavé, stává rezistentní. Antibiotika by se proto neměla používat při léčbě virových onemocnění jako je například nachlazení, chřipka nebo COVID-19.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dlouhodobě sleduje a umožňuje kontrolu antibiotické preskripce. Všechny osvětové aktivity spojené s předepisováním antibiotik a edukací laické i odborné veřejnosti třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR vítá. K zodpovědnému užívání antibiotik vyzývá veřejnost také například Státní zdravotní ústav, a to na svých stránkách http://szu.cz, kde je mimo jiné odkaz www.antibiotickarezistence.cz.

Přidejte se ke kampani i vy. Co děláte na podporu zachování účinnosti antibiotik? Sdílejte své zkušenosti a postřehy.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.