Kód pojišťovny

Finální informace pro PZS v souvislosti s výplatou odměn v roce 2021

15.06.2021

Vážení smluvní partneři ČPZP,

v souvislosti s připravovanou Kompenzační vyhláškou pro rok 2021 a nutností vyplacení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb informujeme tímto sdělením o postupu členských zdravotních pojišťoven při jeho realizaci.
U všech poskytovatelů, kteří měli nahlášené zdravotnické pracovníky u jednotlivých zdravotních pojišťoven, došlo k realizaci mimořádné odměny za rok 2020 (každá zdravotní pojišťovna se podílela na výplatě těchto odměn v konkrétním kraji podle svého koeficientu). Protože část zdravotnických pracovníků nebyla řádně nahlášena (uvedena) ve Smlouvách mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb, přistoupilo MZ k tvorbě Kompenzační vyhlášky tak, aby bylo možné dodatečně zohlednit odměnu i pro ty zdravotnické pracovníky, kteří se podíleli na poskytování zdravotních služeb a nebyli nahlášeni ve stavu k 31. 12. 2020.
 
Pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří obdrželi odměnu za rok 2020 v plné výši podle správně nahlášeného počtu zdravotnických pracovníků a nic se od té doby nezměnilo, platí, že není potřeba konat žádné další kroky, není potřeba nic hlásit do zdravotní pojišťovny. Odměna má být pouze „saldem“, tj. doplatkem za nezaplacené pracovníky, nejedná se o „další“ samostatnou odměnu.
 
Pro všechny ostatní poskytovatele zdravotních služeb, kteří neobdrželi kompenzační platbu ve správné výši, protože neměli správně uvedený stav zdravotnických pracovníků, platí následující postup, který je potřeba realizovat nejdéle do 30. 6. 2021, na hlášení podané po tomto datu nebude brán zřetel pro výpočet doplatku odměny.
 
Postup při realizaci v případě, že údaje uvedené v platné Příloze č. 2 Smlouvy dosud neodpovídají stavu zdravotnického personálu:
Neprodleně, nejpozději však do 30. 6. 2021 zašlete všem smluvním zdravotním pojišťovnám písemně či e-mailem žádost o aktualizaci Přílohy č. 2 smlouvy, která bude obsahovat:

  • IČO, IČZ, IČP, odbornost IČP
  • jmenný seznam zdravotnických pracovníků (jméno, příjmení, rodné číslo, kategorie - L, S, K, J atd., typ pracovníka - vedoucí, ostatní, případně školenec); kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, kteří byli zaměstnáni k 1. 6. 2021,  a tento stav je platný i k 30. 6. 2021;
  • úvazek zdravotnického pracovníka;
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých zdravotnických pracovníků;
  • datum nástupu, případně datum ukončení činnosti zdravotnického pracovníka na pracovišti.

Nahlášené aktualizované informace budou využité pro výpočet úhrady mimořádných odměn dle "kompenzační vyhlášky na rok 2021" (její definitivní text je prozatím v přípravě na MZČR), přičemž nebudou PZS navyšovány nasmlouvané úvazky (kapacity) IČP. Úpravu, navýšení úvazku IČP bude pojišťovna projednávat standardně na základě žádosti PZS.

Pokud jste  již v průběhu roku 2021 zaslali zdravotním pojišťovnám žádost o aktualizaci Přílohy č. 2 Smlouvy, která personálně odpovídá současnému stavu, nezasílejte pojišťovnám nic dalšího.
Pokud nedošlo v době od 31. 12. 2020 ke změnám v úvazcích, ani v personálním zajištění, netřeba zasílat žádnou aktualizaci.

Zároveň žádáme Vás, abyste nové žádosti o smlouvy (vyjma nástupnických PZS nebo přebírání praxe), rozšíření spektra výkonů a požadavků na další změny v Přílohách č. 2 Smluv nezasílali dříve než v srpnu 2021.

 

MUDr. Renata Knorová, MBA
Zdravotní ředitelka ČPZP

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.