Kód pojišťovny

Informace v souvislosti s epidemií COVID-19

Problematika výskytu COVID-19 ve vztahu k cestovnímu pojištění

Od 15. 6. 2020 je sjednávání cestovního pojištění řízeno podle podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí uvedených na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen MZVČR) a podle podmínek ke vstupu uvedených na stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

Pokryje pojištění léčebné výlohy na onemocnění COVID-19?

Podmínky pro vstup do států EU a schengenského prostoru stanovuje tzv. „Rozcestník“. S platností od 1. 6. 2021 se rozsah pojistného krytí léčebných výloh u krátkodobého pojištění (max. 90 dní pobytu) v zahraničí vztahuje v souvislosti s onemocněním COVID -19 i na země s vysokým rizikem nákazy a země s velmi vysokým rizikem nákazy. Pojištění tedy platí pro země označené zeleně, oranžově, červeně a tmavě červeně.

Aktuální seznam zemí je uveden na webových stránkách MZVČR a bude průběžně ministerstvem aktualizován, a proto je třeba ho průběžně sledovat.

www.mzv.cz

Pro vstup do ostatních zemí je třeba vždy sledovat informace pro konkrétní zemi nebo stránky příslušných zastupitelských úřadů.

Pokryje pojištění preventivní karanténu?

Pokud je pojištěnému nařízena státním orgánem v cílové destinaci (zdravotnickou nebo hygienickou institucí) preventivní karanténa  (bez identifikovaného onemocnění), lze poskytnout pojistné plnění pouze tehdy, má-li pojištěná osoba sjednané připojištění COVID plus. Z pojištění se hradí ubytování a strava či náhradní doprava do ČR ve stanovených limitech pojistného plnění uvedených ve Smluvním ujednání.

Pojištění platí i pro země s vysokým rizikem nákazy a země s velmi vysokým rizikem nákazy (země označené červeně a tmavě červeně).

Rozhodující pro platnost pojištění je v jakém stupni rizika nákazy je země v době počátku pojištění (v okamžiku vstupu do země).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.