Kód pojišťovny

Milostivé léto  II

06.09.2022

Zákonem č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů je dlužníkům veřejnoprávních subjektů dána již druhá možnost zbavit se nařízených soudních exekucí a dosáhnout na osvobození od vymáhaného příslušenství. Využít Milostivého léta mohou opět i dlužníci zdravotních pojišťoven, kteří:

  1. jsou fyzickou osobou,
  2. mají zahájenou exekuci u soudního exekutora do 27. října 2021 včetně,
  3. zaplatí ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022 nezaplacenou jistinu vymáhanou soudním exekutorem v exekučním řízení,
  4. podají žádost o zahájení postupu dle výše uvedeného zákona,
  5. zaplatí soudnímu exekutorovi paušální náhradu nákladů řízení ve výši 1500,- Kč (plus DPH v případě, že je exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. dohromady 1 815,- Kč). Dlužnou jistinu a paušální náhradu nákladů řízení je nutné zaplatit na účet soudního exekutora.

 

Po splnění výše uvedených podmínek soudní exekutor zastaví předmětnou exekuci a osvobodí dlužníka od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících vymáhanou jistinu v rozsahu, v němž dosud nebyla uspokojeny. Milostivé léto II se nevztahuje na zahájené daňové exekuce. V případě, že má dlužník zahájených exekucí více, je nutné splnit podmínky pro využití Milostivého léta II pro každou zvlášť.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.