Kód pojišťovny

"Milostivé léto" pro dlužníky ČPZP

23.11.2021

Dlužníci ČPZP – fyzické osoby, jejichž dluhy jsou vymáhány prostřednictvím soudních exekutorů, mohou v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít tzv. Milostivého léta.

Pokud příslušní dlužníci v uvedeném období uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu (pojistné na veřejné zdravotní pojištění) vymáhanou v exekučním řízení a náklady exekuce ve výši 750 Kč plus DPH (pokud je exekutor plátcem DPH), soudní exekutor příslušné exekuční řízení zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších v předmětném řízení vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu (včetně penále, když pro účely Milostivého léta ČPZP přijala závěr, že penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění je příslušenstvím dluhu).

Podrobné informace k možnosti využití tzv. Milostivého léta lze nalézt na: Aktuality - Portál justice nebo u příslušného exekutora, který vede dané exekuční řízení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.