Kód pojišťovny

Občané Ukrajiny musí oznámit své zdravotní pojišťovně, kdo za ně platí pojistné

15.01.2024

Novelou zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina, byla s účinností od 24. 7. 2022 zavedena oznamovací povinnost pro pojištěnce z Ukrajiny, kteří do České republiky přicestovali v souvislosti s válečným konfliktem.

Dle této povinnosti jsou pojištěnci z Ukrajiny ve věku 18 až 64 let (včetně) povinni po 150 dnech ode dne, kdy jim byla udělena dočasná ochrana, oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od uplynutí této lhůty, kdo za ně bude hradit pojistné (tj. zaměstnavatel, stát, případně zda si pojistné budou hradit sami jako osoby samostatně výdělečně činné).

Za pojištěnce z Ukrajiny ve věku do 18 let, resp. nad 65 let (včetně) hradí i po uplynutí lhůty 150 dnů od udělení dočasné ochrany pojistné stát a výše uvedená oznamovací povinnost se na ně nevztahuje.

Veškeré důležité informace jsou k dispozici na webu NašiUkrajinci.cz.

 

Громадяни України повинні повідомити свою медичну страхову компанію про те, хто за них сплачує внески

Поправка до закону № 65/2022 Lex Україн, від 24.7.2022 року запроваджено обов’язок повідомити застрахованим особам з України, які виїхали до Чехії у зв’язку з військовим конфліктом.Відповідно до цього зобов’язання,застраховані особи з України віком від 18 до 64 років (включно) ,зобов’язані після 150 днів, з дня надання їм тимчасового захисту, повідомити свою медичну страхову компанію не пізніше 8 днів після закінчення цього терміну, хто сплачуватиме за них страхові внески (роботодавець, держава або сплачувати самі страхові внески,як самозайняті особи).Для застрахованих осіб з України віком до 18 років або старше 65 років (включно), держава сплачує страхові внески навіть після закінчення 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, і вищевказаний обов’язок повідомлення на них не поширюється.

Вся важлива інформація доступна на сайті NašiUkrajinci.cz

 

 

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.