Kód pojišťovny

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem v roce 2022

Příjem přihlášek na ozdravně léčebné pobyty s doprovodem byl ukončen.

 

ČPZP pořádá i v letošním roce 14denní ozdravně léčebné pobyty pro děti ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem. Ozdravné pobyty se konají v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníkách a jsou určeny pro děti s respiračními obtížemi.

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzovy léčebné lázně se nachází v oblasti Jeseníků s vynikajícími klimatickými podmínkami, které příznivě přispívají především k léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí.

Ubytování je zajištěno v komfortně vybavených pokojích lázeňského komplexu  dětské léčebny Jubilejní Vila a Mír. Ubytování účastníků umožňuje vždy samostatné ubytování dítěte s jeho doprovodem. V budově Jubilejní Vila je většina pokojů strukturována jako apartmány - 2 samostatné pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyňku. V lázeňském domě Mír se nachází i herna pro děti.

Stravování účastníků ozdravného pobytu je zajištěno formou rozšířené plné penze pro děti a plné penze pro osoby doprovodu. Doprava je zajištěna autobusem z Ostravy.

V areálu Priessnitzových léčebných lázní je k dispozici wellness, bazén, saunový svět, solná jeskyně, vířivka, fitness a různá sportoviště. Pro účastníky ozdravného pobytu je zajištěn pestrý sportovní, relaxační i kulturní program.

Výše finanční spoluúčasti zákonných zástupců dětí: 

doplatek za dítě

doplatek za doprovod

0 Kč

4 000 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování
 • stravování
 • pitný režim (min. 2,5 l tekutin denně na osobu)
 • doprava autobusem (z Ostravy do Jeseníků a zpět)
 • přítomnost lékaře 24 hodin denně
 • léčebné procedury (inhalace), dechová cvičení, klimatoterapie
 • zajištění pestrého programu animátorem
 • využití sportovišť, wellness (bazén, saunový svět), skupinová cvičení
 • dva půldenní výlety
 • Wi-Fi 

 

Termíny ozdravně léčebných pobytů dětí s doprovodem

 Turnus

Odjezd z Ostravy

Příjezd do Ostravy

 1

17. 10. 2022

31. 10. 2022

 2

31. 10. 2022

14. 11. 2022

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny pro:

 • děti, které jsou pojištěnci ČPZP (a nejsou přeregistrované k jiné pojišťovně),
 • děti ve věku od 3 do 6 let včetně (dítě musí splňovat stanovený věk v době konání pobytu),
 • děti, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím,
 • doprovod dítěte, který je pojištěncem ČPZP (za doprovod je považován zákonný zástupce dítěte, prarodič, popř. osoba zplnomocněna zákonným zástupcem dítěte).

Pozn.: Doprovod musí být pojištěn u ČPZP (a nesmí být současně přeregistrován k jiné pojišťovně), při odjezdu na pobyt proběhne kontrola občanských průkazů. V průběhu ozdravného pobytu (např. po týdnu) je možnost prostřídání doprovodu dítěte, doprovod však musí být vždy pojištěncem ČPZP.

Upozornění:

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nejedná se tedy o dětské lázně či odbornou dětskou léčebnu. Doprovod dítěte není po dobu ozdravného pobytu v pracovní neschopnosti a nelze mu na dobu ozdravného pobytu poskytnout ošetřovné na člena rodiny-dítě („paragraf“).

Pobytu se účastní dítě a jeho doprovod. Další dítě mimo věkovou hranici pro pobyt (např. mladší sourozenec) se nemůže pobytu účastnit a na pobyt nebude přijato.

Příjem přihlášek na ozdravně léčebné pobyty s doprovodem byl ukončen.

Jak dítě přihlásit

Vaše dítě přihlásíte vyplněním Přihlášky dítěte na ozdravný léčebný pobyt s doprovodem pro rok 2022 (dále jen „Přihláška“).

„Přihlášku“ vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno)
na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře. K Přihlášce lze přiložit aktuální lékařskou zprávu z odborného vyšetření u lékaře specialisty (např. alergolog), pokud je u něj dítě pro některou z uvedených indikací dispenzarizováno. V přihlášce musí být lékařem uvedeny všechny podstatné údaje, které se týkají zdravotního stavu dítěte.

První část „Přihlášky“ vyplní zákonný zástupce dítěte (důležité uvéstmobil a e-mail zákonného zástupce), druhou část vyplní praktický lékař pro děti a dorost a třetí část slouží k vyjádření revizního lékaře pojišťovny ČPZP. „Přihláška“ musí být doručena do ČPZP ve stanoveném termínu na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu: ČPZP, úsek obchodní - Ing. Hana Burns, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

V přihlášce označí zákonný zástupce dítěte předběžný požadovaný turnus. Tento požadavek slouží jako podklad pro zařazení dítěte s doprovodem na ozdravně léčebný pobyt. Pokud bude kapacita Vámi zvoleného termínu již naplněna, dítě s doprovodem může být zařazeno do jiného turnusu.

Výběr účastníků

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace. Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti, a to dle údajů vyplývajících z přihlášky. Zákonní zástupci všech přihlášených dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem.

Pro bližší informace k ozdravně léčebným pobytům dětí s doprovodem se můžete obrátit na Ing. Hanu Burns, tel.: 599 090 605, e-mail: hana.burns@cpzp.cz.

Indikace pro léčbu

Kontraindikace pro účast na pobytu

Recid. katary HCD s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35.0, J37, J38, J39)

fotosenzibilita

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30)

epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

Bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42)

vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu

Sinobrochitis (Dg. J32, J40, J42)

 

všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby) a závažné poruchy chování (s péčí psychologické poradny či dětského psychiatra)

Bronchitis asthmatica, dermorespirační syndrom, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45)

enuresis nocturna

 

akutní exacerbovaná psoriáza

 

závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto typu léčebné akce

 

cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků

 

polyvalentní potravinové alergie a jiná nutná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebné akce

 

malabsorpční syndrom

 

všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“

 

specifické kontraindikace (u diagnóz)

·  impetigo a mikrobiální ekzémy (u L20, L40)

·  tuberkulóza a bronchiektázie (u J45)

 

 

 

 

 

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.