Kód pojišťovny

Sazby cestovního pojištění

Pojištěnci ČPZP mohou uzavřít cestovní pojištění za výhodné denní sazby, které jsou až o 10 % nižší oproti sazbám na pobočkách ČPZP.

Pojistit se mohou i nepojištěnci ČPZP, pokud pojištěnec ČPZP je pojistníkem a jedná-li se o osobu blízkou ve vztahu k pojistníkovi, tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, přičemž by újmu, kterou by v souvislosti s cestováním utrpěla jedna z nich, pociťoval jako újmu vlastní a na jehož pojištění má pojistník pojistný zájem.

Cestovní pojištění lze uhradit online - platební kartou nebo běžným bankovním převodem z účtu na účet.

Cestovní pojištění nabízené prostřednictvím České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) je připraveno ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (ČPP). Jedná se o standardní cestovní pojištění, ve stejném rozsahu, který poskytují ostatní komerční pojišťovny. Základní limity pojistného plnění jsou ve výši 10 000 000 Kč. Pojištění lze sjednat až na 90 dní s různým rozsahem pojistného krytí.

Srovnání komerčního cestovního pojištění do zahraničí
  balíček
ZÁKLAD
balíček
STANDARD
balíček
KOMPLET
ČPZP (ČPP) 14 Kč 19 Kč 27 Kč
Allianz - 37 Kč 55 Kč
ČSOB pojišťovna 16 Kč - 41 Kč
Generali Česká pojišťovna 23 Kč - 59 Kč
Axa 15 Kč - 34 Kč

Srovnání denních pojistných sazeb v porovnání s komerčními pojišťovnami. Pro srovnání byly použity odpovídající rozsahy pojistného plnění pro dospělou osobu, turistickou cestu v rámci Evropy. Limity pojistného plnění se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Např. pojišťovna AXA má za uvedenou denní sazbu v balíčku Základ pojištěny léčebné výlohy do 2,5 mil. Kč.  Dále pojišťovna Allianz má za uvedenou denní sazbu v balíčku Komfort pojištěny léčebné výlohy do 2 mil. Kč. ČPZP nabízí pojistné krytí léčebných výloh do 10 mil. Kč. Sazby byly porovnány v únoru 2024.

Denní sazby pojistného

Uvedené sazby lze uzavřít prostřednictvím on-line pojištění. Sazby jsou určené pro osoby pojištěné i nepojištěné u ČPZP. Jedná se o krátkodobé pobyty do 90 dnů. Věkové rozpětí je včetně uvedené horní hranice.  Pro určení výše denního pojistného je rozhodující dosažený věk v den počátku pojištění.

  balíček
ZÁKLAD
balíček
STANDARD
balíček
KOMPLET
balíček
ZIMA
balíček
LÉTO
Typ cesty turistická
(pracovní)
pouze
turistická
turistická
(pracovní)
pouze
turistická
pouze
turistická

EVROPA

 

0-17 let 10 Kč 13 Kč 16 Kč 22 Kč 21 Kč
18-69 let 14 Kč 19 Kč 27 Kč 33 Kč 32 Kč
nad 70 let 49 Kč 50 Kč 71 Kč 77 Kč 76 Kč

SLOVENSKO

 

0-17 let 7 Kč 9 Kč 13 Kč 19 Kč 18 Kč
18-69 let 13 Kč 16 Kč 25 Kč 31 Kč 30 Kč
nad 70 let 36 Kč 41 Kč 64 Kč 70 Kč 69 Kč

Svět bez USA a Kanady

 

0-17 let 19 Kč 23 Kč 25 Kč 31 Kč 30 Kč
18-69 let 28 Kč 38 Kč 44 Kč 50 Kč 49 Kč
nad 70 let 73 Kč 83 Kč 106 Kč 112 Kč 111 Kč

Svět včetně USA a Kanady

 

0-17 let 32 Kč 34 Kč 37 Kč 43 Kč 42 Kč
18-69 let 47 Kč 56 Kč 60 Kč 66 Kč 65 Kč
nad 70 let 122 Kč 128 Kč 150 Kč 156 Kč 155 Kč

 

Pojištění COVID plus

Cena za pojištění je jednotná za jeden výjezd pro všechny věkové kategorie pro krátkodobé pojištění

Územní oblast

Pojistné na jeden výjezd

Evropa a Slovensko

290 Kč

Svět bez USA

390 Kč

Svět s USA

520 Kč

 

Pojištění storna zájezdu (cesty)

Výše pojistného je 2% z ceny zájezdu, maximálně však 750 Kč/osobu.

Rozsahy a limity pojistného plnění

Limity plnění pro turistické i pracovní cesty. Zeleně označené plnění platí jen pro speciální připojištění, které lze uzavřít pouze na pobočkách ČPZP. V rámci on-line pojištění nelze uzavřít speciální připojištění!

Rozsah a limity pojistného krytí
  Turistická cesta i pracovní cesta
Léčebné výlohy
Léčebné výlohy 10 000 000 Kč
Zdravotní péče 10 000 000 Kč
Repatriace a převoz 10 000 000 Kč
Záchrana pojištěného v tísni 10 000 000 Kč
Zdravotní péče Covid-19 1 000 000 Kč
Náklady na doprovázející osobu 3 000 Kč / den (max. 30 000 Kč)
Ošetření zubů 30 000 Kč
Náklady na vyslání náhradního pracovníka* 30 000 Kč
Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění
Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění 4  250 000 Kč
Újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení 4 000 000 Kč
Majetková újma včetně následné finanční škody 4 000 000 Kč
Čistá finanční újma 10% z limitu, max. 400 000 Kč
Věci zapůjčené, věci svěřené 10% z limitu, max. 400 000 Kč
Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného 250 000 Kč
Pojištění odpovědnosti celkem (náklady na náhradu újmy+náklady na právní zastoupení) 4 250 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu 250 000 Kč dospělí / 100 000 Kč děti
Trvalé následky 500 000 Kč
Pojištění zavazadel
Pojištění zavazadel 25 000 Kč
Léto plus
Odcizení letního sportovního vybavení 25 000 Kč
Servis poškozeného letního sportovního vybavení 2 500 Kč
Nájem náhradního letního sportovního vybavení denní limit 500 Kč / den
max. 5 000 Kč
Nevyužitá letní dovolená denní limit 800 Kč / den
max. 8 000 Kč
Zima plus
Odcizení, zničení, ztráta zimního sportovního vybavení 25 000 Kč
Servis poškozeného zimního sportovního vybavení 2 500 Kč
Nájem náhradního zimního vybavení/denní limit 500 Kč / den
max 5 000 Kč
Náklady při uzavření sjezdovek 800 Kč / den
max. 8 000 Kč
Neuskutečněná cesta v důsledku lavinového závalu 20 000 Kč
Nevyužitá zimní dovolená 800 Kč / den
max. 8 000 Kč
Pojištění COVID plus  

Náhradní ubytování a strava

15 000 Kč

Náhradní doprava

15 000 Kč

Pojištění storna zájezdu (výše storna činí 80% poplatků)

30 000 Kč na osobu
Pouze na pobočkách ČPZP lze připojistit:
Pojištění zpoždění letu zpoždění delší než 3 hodiny 5 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel zpoždění delší než 3 hodiny 5 000 Kč
Pojištění únosu letadla 10 000 Kč

* lze sjednat jen pro pracovní cestu

Na pobočkách ČPZP lze také připojistit dlouhodobé a roční pojištění, sportovní připojištění, pojištění opakovaných výjezdů, skupinové pojištění od 3 osob, Pojištění nevyužité dovolené, Pojištění zpoždění letu, Pojištění zpoždění zavazadel, Pojištění únosu letadla.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.