Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. 8. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 

za období leden 2019 až prosinec 2022:

A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla v daném roce vykázána alespoň dvakrát diagnóza C50 - Zhoubný novotvar prsu nezávisle na tom, zda byla vykázána v centrech se zvláštní smlouvou či v jiných zařízeních v následující datové struktuře:

1) rok

2) počet unikátních pojištěnců

 

za období leden 2019 až březen 2023:

B. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla vykázána diagnóza C50 (Zhoubný novotvar prsu) a zároveň některý z přípravku spadajících do následujících atc skupin:

  • Palbociklib (L01EF01, L01XE33)
  • Abemaciklib (L01EF03, L01XE50)
  • Ribociklib (L01EF02, L01XE42)

 

Dle struktury blíže specifikované v žádosti.

 

Sdělená informace:

Informace viz přiložený dokument

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.