Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 12. 9. 2021

Předmět žádosti:

V období od ledna 2019 až do června 2021, poskytněte následující údaje:

 

A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, v následující datové struktuře:

1) Kvartál a rok

2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)

3) ATC skupina

4) Název léčivého přípravku

5) Počet unikátních pojištěnců

 

B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, v následující datové struktuře:

1) Měsíc a rok vykázání LP

2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)

3) ATC skupina

4) SÚKL kód léčivého přípravku

5) Název léčivého přípravku

6) Doplněk názvu léčivého přípravku

7) Počet uhrazených balen

 

Sdělená informace:

viz přiložený dokument

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.