Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17. 4. 2023

Předmět žádosti:

Poskytnutí následujících informací:

Počty unikátně ošetřených pojištěnců (dále jen UOP), kterým byla Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou („ČPZP“) uhrazena léčba s léčivými přípravky definovanými SÚKL kódy v tabulce níže pro období 01/01/2017 – 31/03/2023:

Specifikace léčivých přípravků pro počty unikátně ošetřených pojištěnců ČPZP - ATC skupina A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V (všechny SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami).

Následující detaily týkající se UOP:

1) Dle SÚKL kódu:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu (tj. např. za prosinec 2021 bylo 10 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu (tj. např. za období říjen-prosinec 2021 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu (tj. např. za období leden-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949).

 2) Dle názvu léčivého přípravku:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za prosinec 2021 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 60 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 70 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara).

 3) Dle účinné látky:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky (tj. např. za prosinec 2021 bylo 15 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 25 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02).

 

4) Dle ATC4 skupiny:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny (tj. např. za prosinec 2021 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10BA skupiny).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno z A10BA skupiny).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 40 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10BA skupiny).

5) Dle ATC3 skupiny:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny (tj. např. za prosinec 2021 bylo 25 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 45 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny).

6) Dle ATC2 skupiny:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny (tj. např. za prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 40 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny).

 

7) Dle ATC1 skupiny:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny (tj. např. za prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A).

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 45 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A).

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1skupiny (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 55 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A).

Doplňkové údaje:

8) Dle kraje nebo dle jiného geografického členění dostupného v databázi pojišťovny:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci / kalendářním kvartále / kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v jednotlivých krajích ČR (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v Plzeňském kraji a 200 UOP v Středočeském kraji uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560).

Sdělená informace:

Informace viz přiložené dokumenty:

tabulka 2, tabulka 3, tabulka 4, tabulka 5, tabulka 6, tabulka 7, tabulka 8

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.