Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2.3.2024

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o zodpovězení dotazů vztahujících se k pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec k datu 31. 12. 2023 v detailu a dle struktury uvedené v žádosti.

Sdělená informace:

K dotazu ad 1. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec měla zdravotní pojišťovna k 31. 12. 2023?

Počet pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále též „ČPZP“) s trvalým bydlištěm ve městě Třinec k 31.12.2023 je 25 424*.

K dotazu ad 2. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023–v závislosti na kapitační platbě/registraci – svého praktického lékaře?

Počet dospělých pojištěnců ČPZP registrovaných u praktického lékaře s trvalým bydlištěm ve městě Třinec k 31.12.2023 je 20 509*.

K dotazu ad 3. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023–v závislosti na kapitační platbě/registraci – svého dětského lékaře?

Počet nezletilých pojištěnců ČPZP registrovaných u praktického lékaře pro děti a dorost s trvalým bydlištěm ve městě Třinec k 31.12.2023 je 4775*.

K dotazu ad 4. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023–v závislosti na kapitační platbě/registraci – svého zubního lékaře?

Počet pojištěnců ČPZP registrovaných u stomatologa s trvalým bydlištěm ve městě Třinec k 31.12.2023 je 22553*.

K dotazu ad 5. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec bez registrace u svého zubního lékaře využilo v roce 2023 zubní pohotovost?

Počet pojištěnců ČPZP bez registrace u stomatologa, kteří využili zubní pohotovost s trvalým bydlištěm ve městě Třinec k 31.12.2023 je 48*.

 

* Jedná se o údaj zpracovaný k datu 8. 4. 2024.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.