Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 11. 2021

Předmět žádosti:

Informace o přeregistraci pojištěnců, konkrétně:

„Co když se však stane bez vědomí ČPZP?

Jak mohlo k takové situaci dojít? Šlo o ojedinělý případ? Co v takovém případě dělat?

Jak si pojišťovny chrání klienty? Jak běžně probíhá přeregistrace?“

 

Sdělená informace:

Podmínky a způsob změny zdravotní pojišťovny jsou detailně upraveny v ust. § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů („ZoVeZP“). Dle ust. § 11a odst. 1 ZoVeZP zejména platí, že zdravotní pojišťovnu je pojištěnec oprávněn změnit na základě přihlášky opatřené podpisem pojištěnce, jeho zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka. Z pohledu přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně je tedy rozhodný podpis přihlášky k (nové) zdravotní pojišťovně a datum jejího doručení. Pakliže dojde při přeregistraci k porušení právních předpisů, lze na základě podání žádosti pojištěnce adresované nové zdravotní pojišťovně registraci rozporovat a požadovat narovnání nechtěného stavu. Pakliže pojištěnec zjistí, že došlo k přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně v rozporu (většinou se tak stane v okamžiku, kdy obdrží průkaz pojištěnce vystavený novou zdravotní pojišťovnou), doporučujeme bezodkladně kontaktovat stávající zdravotní pojišťovnu a uvedený stav rozporovat. ČPZP pro své pojištěnce dále zastřešuje řešení situace s novou zdravotní pojišťovnou. Implementací tohoto mechanismu je klientům ČPZP rovněž poskytována ochrana před nechtěnou změnou zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.