Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 7. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o zaslání statistických dat jednotlivých agend České průmyslové zdravotní pojišťovny dle struktury uvedené v žádosti.

Sdělená informace:

Ad 1) Počet registrovaných pojištěnců u všech regionálních poboček k 31. 12. 2022

Ad 2) Poskytovatelé zdravotních služeb nejsou „registrováni“ pod jednotlivými pobočkami České průmyslové zdravotní pojišťovny („ČPZP“). ČPZP realizuje smluvní vztahy s poskytovateli zdravotních služeb na základě uskutečněných výběrových řízení, s ohledem na potřeby pojištěnců v jednotlivých regionech, a to za účelem zajištění místní a časové dostupnosti hrazených zdravotních služeb plně v souladu s ust. § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 3) Evidenční počet zaměstnanců jednotlivých poboček k 31. 12. 2022

 

 

Na pobočkách ČPZP pracovalo k 31. 12. 2022 celkem 183 zaměstnanců ve fyzickém evidenčním  počtu včetně vedoucích regionálních poboček.

 

Ad 4) Evidenční přepočtený počet zaměstnanců (počet úvazků) ČPZP na jednotlivých úsecích k 31. 7. 2023

Agendy se na jednotlivých úsecích (případně v rámci plnění pracovních povinností jednotlivých zaměstnanců) prolínají, nelze tedy konkrétně stanovit počet úvazků na jednotlivé agendy.

Ad 5)  Ze statistiky ČPZP za rok 2022 sdělujeme následující informace:

 • bylo provedeno celkem 7 interních auditů
 • počet nových registrací klientů 57 656
 • počet storen předregistrací 67
 • počet odchozích registrací 29 725
 • počet podaných exekučních návrhů celkem 10 361
 • počet vymožených pohledávek nelze zjistit, evidujeme celkovou částku
 • počet dotazů na Call centrum – počet příchozích hovorů 129 501, počet odchozích hovorů 1 709, počet dotazů na Infocentrum 48 776
 • počet uživatelů mobilní aplikace 281 792 pro Android, 82 792 pro iOS
 • uživatelů webových stránek celkem 993 657 a návštěv webových stránek 1 912 277
 • počet provedených kontrol u zaměstnavatelů 17 461
 • počet podnětů klientů 452 (podnětem rozumíme podání fyzické nebo právnické osoby doručené ČPZP, které nespadá do rámce běžné agendy příslušných odborných úseků)
 • počet podnětů klientů podaných prostřednictvím kontaktního místa 54
 • počet podnětů klientů on-line 398
 • počet vydaných potvrzení o bezdlužnosti 33 875
 • počet kontrol realizovaných u poskytovatelů zdravotních služeb 1 371
 • počet realizovaných pobytů v lázních na základě NLP 16 175
 • počet schválených zdravotnických prostředků ve skupině 3 a 4 celkem 15 904.

 

Ad 6) Našim zaměstnancům nabízíme následující benefity:

 1. VYPLÝVAJÍCÍ Z KOLEKTIVNÍ SMLOUVY NA ROK 2023
 • délka týdenní pracovní doby je stanovena v souladu s ustanovením § 79 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen  ZP) na 37,5 hodin
 • dovolená nad rámec výměry uvedené v odst. 1 § 212 ZP
 • příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
 • nenávratná sociální výpomoc
 • návratná sociální výpomoc
 • příspěvek na dovolenou
 • příspěvek na Vánoce
 • očkování proti žloutence
 • poukázky na rozvoj a regeneraci
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na dětskou rekreaci
 • dary při pracovním a životním jubileu, odchodu do důchodu a dárcům krve.

 

 1. SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM PRACOVNÍ FUNKCE
 • služební osobní automobil pro soukromé účely
 • služební mobilní telefon pro soukromé účely
 • notebook

 

 1. K PODPOŘE WORK LIFE BALANCE
 • home office
 • pružné rozvržení pracovní doby.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.