Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5.10.2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o informace týkající se kompenzační odměny v souvislosti s epidemiologickou situací způsobenou onemocněním COVID19 v období měsíců října až prosince roku 2020 (druhá vlna kompenzačních odměn), která byla poskytnuta zaměstnavateli společnosti Health and Beauty shops s.r.o. sídlem Týnská 633/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 06084567.

Sdělená informace:

Provozovnu společnosti Health and Beauty shops s.r.o., sídlem Praha 4, U chodovského hřbitova 2368/3a, Chodov, PSČ 149 00, IČ 06084567, na adrese Brno, Lýskova 2, PSČ 635 00, evidujeme pod IČZ 72995181 (dále jen „PZS“), přičemž ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále jen „ČPZP“) byly na toto IČZ vyplaceny odměny v celkové výši 19.253,37 Kč s datem splatnosti 7. 2. 2022.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.