Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8. 10. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP). Informace za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021 a to vždy ve všech požadovaných dotazech ve dvou variantách parametru DATUM:

A) Čtvrtletně – tj. 2019/Q1 do 2021/Q2.

B) Ročně – tj. unikátní počty pojištěnců v letech 2019, 2020 a 2021 (do 30. 6. 2021).

V parametru DIAGNÓZA poskytněte údaje o základní diagnóze (kód ze záhlaví ambulantního výkonu - doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření) ve dvou variantách:

A) MKN-10 kompletní (včetně čísel za „tečkou“).

B) MKN-10 trojmístné (tj. hlavní skupina diagnóz, do tečky)

Požadovanému parametru „Název LP“ odpovídá brand, tj. název bez údajů o síle a formě léčivého přípravku. Pro vyloučení nejistoty prosíme o doprovodnou specifikaci, jak byl tento parametr získán (např. zda je jeho zdrojem sloupec „NAZ“ SCAU případně interní číselník).

Požadovaná struktura jednotlivých sekcí (tabulek) uvedena v příloze žádosti.

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.