Kód pojišťovny

Očkování

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k očkování v roce 2023

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k očkování platný k 1. 11. 2023

Dovolujeme si Vás upozornit na aktuální Metodický postup k očkování, který obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

V současné době nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

  • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
  • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE k 1. 5. 2023, zejména:

  • doplnění názvu u OL SYNFLORIX - drobná úprava bez dopadu na úhradu
  • u očkování HPV úprava u vymezení lékařů, kteří mohou očkování provádět z „registrující nebo jiný PLDD“ na „registrující nebo jiný praktický lékař“ - drobná úprava bez dopadu na úhradu (reakce na podněty poskytovatelů)
  • změna ENNV u OL proti chřipce – navýšení o 9,78 Kč, tj. na 337,49 Kč
  • změna ENNV u OL proti meningokoku typu A,C,W,Y – snížení o 14,39 Kč, tj. na 1 193,50 Kč. Změna má vliv na úhradu dle UHR1 (OL NIMENRIX, MENVEO a MENQUADFI). Na UHR2 (= očkování kojenců zahájené mezi 1 a 2 rokem OL NIMENRIX a MENQUADFI) ke změně nedochází
  • s platností od 18. 4. 2023 byly obnoveny dodávky OL MENVEO – informace o nedostupnosti byly z Metodiky odstraněny. (Změny jsou standardně označeny žlutým blokem.)

Odkazy

Metodický postup k očkování platný k 1. 5. 2023

Metodika - příloha 1

Metodika - příloha 2

Metodika - příloha 3

Metodika - příloha 4

Metodika - příloha 5

Metodika - příloha 6

Příloha č. 1:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním ze dne 21. prosince 2022.

Příloha č. 2:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

Příloha č. 3:

Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií)“ ze dne 18. 2. 2019.

Příloha č. 4:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6. března 2023. 22

Příloha č. 5:

Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině ze dne 28. března 2022.

Příloha č. 6:

Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti ze dne 21. listopadu 2022.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.