Očkování

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k očkování v roce 2022

V současné době nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

 • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
 • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

Odkazy

Metodický postup k vykazování očkování platný od 1. 1. 2022

Dovolujeme si Vás upozornit na  Metodiku provádění pravidelného očkování v roce 2019 a 2020, která obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR včetně postupu při využití BCG vakcíny

 

Změna v očkování proti chřipce

Podle Zákona 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je očkování plně hrazeno

 • všem osobám nad 65 let věku

 • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem

 • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk

 • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

 • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

 • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Vakcínu nelze předepsat na recept, zakoupí ji očkující lékař a vykáže jako zvlášť účtovaný materiál k výkonu 02125. 

Z chřipkových vakcín jsou  v sezóně 2021/2022  hrazeny z prostředků  veřejného zdravotního pojištění tyto čtyřvalentní chřipkové vakcíny:

0131426 Vaxigrip Tetra 1 x 0,5 ml, úhrada ZP do výše 327,71 Kč

0231888 Influvac Tetra 1 x 0,5 ml, úhrada ZP  do výše 300,08 Kč

Pro děti od 24 měsíců do méně než 18 let je k dispozici i Fluenz Tetra vakcína ( Kód 0209483 ) ve formě nosního spreje. Od 1. 11. 2021 byla předmětnému LP FLUENZ TETRA stanovena maximální cena a ENNV1 ve výši 327,71 Kč.

Očkování rizikových pojištěnců proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, hemofilovým infekcím a proti chřipce – platné od 1. 1. 2018

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 7., je hrazenou službou očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

PZS vykazuje výkon očkování 02125 + příslušnou vakcínu. V případě Prevenaru 13 poskytovatel označí, že se jedná o UHR3 (na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady  LZVL= „T ). U ostatních vakcín se příznak úhrady nevykazuje.

očkování proti meningokokům: kombinace vakcín Nimenrix + Bexsero (obě plně hrazené) nebo Nimenrix + Trumenba (Trumenba doplatková)

očkování proti hemofilovým nákazám: vakcína Hiberix

očkování proti pneumokokům: vakcíny Synflorix (do 5 let věku plně hrazená), Prevenar 13 (plně hrazená od 5ti let – ÚHR3, doplatková do 5ti let –- stupeň úhrady se nevykazuje, nebo se vykáže ÚHR1)

očkování proti chřipce – viz výše

Podrobné informace o veškerém hrazeném očkování najdete ve výše uvedeném aktualizovaném Metodickém postupu očkování.

 

Očkování proti pneumokokovým infekcím je plně hrazeno v následujících případech:

- u osob umístěných v LDN, domovech pro seniory a domovech pro osoby se zvláštním postižením nebo se zvláštním režimem:

Pravidelné očkování proti pneumokokovým infekcím podle § 6 Vyhlášky 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem, které se provádí u fyzických osob umístěných v

 • léčebnách pro dlouhodobě nemocné,

 • v domovech pro seniory,

 • v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem

Vakcína je hrazena distributorovi, vykazuje se jako ZULP s nulovou hodnotouNa dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“, ÚHR2.  Vakcína podléhá hlášení do clearingového centra.

V LDN se vykazuje vakcína Prevenar 13 v nulové hodnotě k výkonu ošetřovacího dne, výkon očkování se nevykazuje.

Domovy pro seniory,  domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem, které mají se ZP nasmlouvánu ošetřovatelskou péči:  pokud je očkování provedeno registrujícím praktickým lékařem, vykáže si tento ve své ambulanci příslušné výkony 02105 plus Prevenar 13 v nulové hodnotě jako ZULP. Pokud očkuje lékař ÚSP, vykazuje výkon očkování kódem 06623 (aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., iv….) plus Prevenar 13 jako ZULP v nulové hodnotě ( vše ÚHR2).

- u pojištěnců nad 65 let věku

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 4 je hrazenou službou u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím.

PZS vykazuje výkon očkování 02125 + PREVENAR 13. Poskytovatel označí, že se jedná o UHR3. Na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady  LZVL= „T“.  Aktuálně je Prevenar 13 osobám nad 65 let věku hrazen do výše 1599,84 Kč dle platného číselníku.

- u rizikových pojištěnců

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 7 je hrazenou službou u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

PZS vykazuje výkon očkování 02125 + PREVENAR 13. Poskytovatel označí, že se jedná o UHR3. Na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady  LZVL= „T“.  Aktuálně je Prevenar 13 osobám nad 65 let věku hrazen do výše 1599,84 Kč dle platného číselníku. Kromě diagnózy očkování Z238 musí být uvedena další diagnóza zdůvodňující zdravotní indikaci (např. D73,0 asplenie aj.)

Vzhledem k ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23 je u pojištěnců nad 65 let věku nadále možno  používat pouze konjugovanou vakcínu 0149868 PREVENAR 13, která je od 1. 9. 2017 plně hrazena.

U vakcíny 0085172 PREVENAR 13 nebyla doposud stanovena potřeba přeočkování. U osob v minulosti očkovaných polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované OL 0149868 PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcínou PNEUMO 23.

 

Očkování proti HPV u dětí ve věku 13 – 14 let:

Od 1.1.2018 je úhrada očkování proti HPV u dívek rozšířena i na chlapce, očkování je u obou pohlaví hrazeno od dovršení 13 do dovršení 14 let věku (plně hrazen Cervarix, doplatkové vakcíny Silgard, Gardasil a Gardasil 9).

Vakcíny jsou baleny po jedné dávce a vykazují se jako ZULP k výkonu očkování 02125.  Aktuálně jsou všechny tři hrazeny do výše 1765,79 Kč. 

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

0029163

CERVARIX

INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J

1 765,79

0,00

0027868

SILGARD

INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J

1 765,79

0,00

0027886

GARDASIL

INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J

1 765,79

0,00

0210636

GARDASIL 9

INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J

1 765,79

0,00

POZNÁMKA: OL 0027886 GARDASIL je plnohodnotnou náhradou za OL 0027868 SILGARD, jejíž dodávky byly ukončeny. OL 0027886 GARDASIL má stejné SPC jako OL 0027868 SILGARD.

 

 

Distributorem očkovacích látek pro pravidelné a zvláštní očkování zůstává v roce 2018 společnost Avenier, a.s.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeh uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.