Kód pojišťovny

Oznámení o porušení práva Unie

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále „Směrnice) byla generálním ředitelem České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) určena příslušná osoba, která přijímá a prošetřuje oznámení o podezření z porušení práva Evropské unie.

Příslušná osoba přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, pokud se o nich oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem služebního, pracovního či jiného obdobného vztahu s ČPZP a týkají-li se porušení práva Evropské unie v následujících oblastech vymezených Směrnicí:

I.    zadávání veřejných zakázek;

II.    finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;

III.   bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

IV.   bezpečnost dopravy;

V.    ochrana životního prostředí;

VI.   radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

VII.  bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

VIII.  veřejné zdraví;

IX.    ochrana spotřebitele;

X.    ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

 

Kontakt na příslušnou osobu:

Mgr. Jarmila Dubová

telefonní linka: + 420 599 090 309

e-mailová adresa: whistleblowing@cpzp.cz

Písemná komunikace:

adresa: Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00

obálka musí být zalepena a označena: NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Schránka pro příjem listinných oznámení je přístupná v pracovní dny v čase od 6:00 do 18:00 hodin a je umístněná v budově ČPZP, Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice, v zádveří vchodu pro zaměstnance.

Oznámení je možné učinit také osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (datová schránka, podatelna), ČPZP nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.