Kód pojišťovny

Preventivní programy - Ženy

Aktuální informace:

Vitaminy pro děti od 3 do 15 let:

Aktuálně můžete na pobočkách do konce roku vyzvedávat vitaminy pro děti od 3 do 15 let. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu dítěte.

 

Krok pro zdraví:

 

Rádi bychom Vám připomněli, že v letošním roce se u programu Krok pro zdraví načítají kroky pouze do 30. 11. 2023. Kroky nachozené po tomto datu již nebudou mít vliv na výši dosaženého příspěvku pro rok 2023. 

 

Manažerka mateřství

Přispějeme částkou až 2500 Kč

Záleží nám na klidném průběhu Vašeho těhotenství i mateřství. V nabídce preventivních programů ČPZP proto naleznete příspěvky nejen pro Vás, ale i pro Vaše miminko. Na Vaše těhotenství a mateřství přispíváme až 4 500 Kč, můžete tedy využít nejen příspěvek z programu Manažerka mateřství, ale i další programy:

 • Manažerka mateřství s příspěvkem až 2 500 Kč
 • Žena po porodu s příspěvkem až 1 000 Kč
 • Chůva 24 s příspěvkem až 500 Kč
 • Zdravé dítě s příspěvkem až 500 Kč

Bližší informace o nabídce programů pro maminky a miminka naleznete na https://cpzp.cz/maminky/.  Níže naleznete informace o programu Manažerka mateřství, který využijí ženy v průběhu těhotenství.

Manažerka mateřství

ČPZP poskytuje příspěvek těhotným ženám na klidné mateřství. V případě vícečetného těhotenství nelze příspěvek navýšit.

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikována z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné (kurzy týkající se těhotenství, porodu a mateřství zakoupené v průběhu těhotenství), cvičení pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu. Lze akceptovat také doklady o úhradě za on-line aktivity.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 2 500 Kč - příspěvek na rok 2023
 2. Příspěvek lze i dočerpat v následujícím roce. Pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2022, může dočerpat program v roce 2023. Pojištěnka, která začne čerpat program v roce 2023, bude moci dočerpat program v roce 2024.
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetné těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list dítěte (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Doklad o  úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.