Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Vitaminy pro děti od 3 do 15 let:

Aktuálně můžete na pobočkách do konce roku vyzvedávat vitaminy pro děti od 3 do 15 let. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu dítěte.

 

Krok pro zdraví:

 

Rádi bychom Vám připomněli, že v letošním roce se u programu Krok pro zdraví načítají kroky pouze do 30. 11. 2023. Kroky nachozené po tomto datu již nebudou mít vliv na výši dosaženého příspěvku pro rok 2023. 

 

Sportovní kroužky

Přispějeme částkou až 500 Kč

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let.

Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského tábora, krátkodobých, tj. např. měsíčních kurzů apod.

Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

 • V případě sportovních kroužků a členství ve sportovních klubech/oddílech se předpokládá, že se jedná vždy o pravidelnou pohybovou aktivitu.  
 • V případě sportovních kurzů musí z dokladu jednoznačně vyplývat, že se jedná o pohybovou aktivitu trvající alespoň 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte - Formulář Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte.
 • Může se jednat také o potvrzení o úhradě sportovního kroužku, sportovního kurzu nebo členství ve sportovním oddíle/klubu vydané organizátorem na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  - jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  - účel vystavení dokladu - sportovní kroužek, sportovní kurz, členství ve sportovním oddíle, sportovním klubu
  - konkrétní pohybovou aktivitu, kterou dítě vykonává
  - období trvání pohybové aktivity, kterou dítě vykonává
  - uhrazenou částku
  - název organizátora, adresa, IČO
  - datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.