Kód pojišťovny

Preventivní programy - Ženy

Informace

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2023:

Nové preventivní programy:

Příspěvek až 500 Kč na lyžařské výcviky dětí - v rámci programu Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Prevence obezity – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek až 1 000 Kč pro dospělé pojištěnce

Jedeme dál – příspěvek až 2 000 Kč na rekondiční pobyt pro ženy, které se léčí se zhoubným onemocněním prsu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:

Diabetes – příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí a na 1 000 Kč u dospělých

Celiakie a dědičné metabolické poruchy - příspěvek navýšen na 2 000 Kč u dětí

Prevence obezity – příspěvek navýšen na 500 Kč

Další vybrané změny:

Program Manažerka mateřství s příspěvkem 2 500 Kč lze nově vyčerpat v průběhu celého těhotenství.

U programu Doplňky stravy upravena věková hranice – příspěvek 500 Kč je nově určen pro pojištěnce od 60 let.

Příspěvek z programu Žena po porodu lze využít i na on-line cvičení, příspěvek z programu Chůva 24 i na seřízení přístrojů.

Programy Diabetes a Celiakie a dědičné metabolické poruchy jsou letos zařazeny v programech navíc, tj. nad limit ročního příspěvku.

 

Krok pro zdraví

Přispějeme částkou až 1 000 Kč

 

Příspěvek motivuje pojištěnce ČPZP k pravidelné pohybové aktivitě – chůzi. Program je založen na využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu.

Za nachozené kroky se pojištěnci přiznává odměna pro čerpání příspěvku. Za  každých 330 000 nachozených kroků je výše odměny 100 Kč. Maximálně lze čerpat příspěvek až 1 000 Kč, tzn. po dosažení hranice 3 300 000 kroků se  již další odměna nepřipisuje.

Akceptovány budou kroky nachozené do 30.11.2023, po tomto datu se další kroky pro získání odměny nebudou započítávat.

Pojištěnec může o příspěvek požádat do 31.12.2023, na základě dokladu o úhradě vystaveném do 31.12.2023.

Pojištěnec může čerpat příspěvek jednorázově nebo postupně, vždy však pouze do výše aktuálně nachozené odměny (v závislosti na počtu nachozených kroků).

Krok pro zdraví je těsně spjat s fungováním mobilní aplikace, lze jej tedy proplácet jen prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu.  Program nelze proplatit na pobočce, prostřednictvím E-přepážky, ani přes datovou schránku.

Příspěvek lze čerpat na sortiment sportovního zboží zakoupený ve specializované prodejně nebo v prodejnách se sekcí sportovního zboží. 

Za sortiment sportovního zboží je pro účely programu Krok pro zdraví považováno sportovní oblečení, sportovní obuv a sportovní náčiní (pálky, rakety, hole, míčky, činky, lyže, kola apod.).

Proplaceny nebudou potraviny, výživa, nápoje, čaje, produkty z oblasti elektra nebo elektroniky. Příspěvek se nevztahuje na nákup dětského sortimentu.

Příspěvek za kroky nachozené v roce 2023 musí být vyčerpán v letošním roce.
Od 1.1.2024 se budou nachozené kroky načítat od nuly.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet pojištěnce po zaslání dokladu o úhradě o zakoupení sportovního zboží prostřednictvím aplikace Zdraví v mobilu. 

K čerpání lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2023, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.