Preventivní programy - Děti

Informace

Novinky v preventivních programech

od 1.6.2021:


Program Student – Zdravotník. Příspěvek až 2 000 Kč pro studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol zdravotnického zaměření a lékařských fakult v ČR.

Letní akce 1 500 Kč na letní tábory – navýšení příspěvku! Program naleznete nově v nabídce „Programy nad limit“ tzn. příspěvek můžete využít, i když jste již vyčerpali limit (nebo jeho část) pro dítě na jiné programy.

Zdravé dítě

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí do 2 let včetně příspěvek na produkty pro zdravý rozvoj dítěte a cvičení pro děti.

Příspěvek je možno použít na:

  • kosmetické přípravky k péči o dítě - masti, krémy, oleje, pudry. apod. (nepřispívá se na opalovací přípravky)
  • odsávačky nosních hlenů
  • cvičení dětí/rodičů s dětmi, nevztahuje se na plavání (je obsaženo v jiném produktu). Na dokladu musí být uvedeny údaje o dítěti (jméno, příjmení a rodné číslo, popř. datum narození).
  • edukační kurzy pro matky s dětmi – pořádány zejména mateřskými centry (zejména za účelem získání správných návyků a informací pro péči o dítě).

Produkty pro děti do 2 let včetně musí být zakoupeny v lékárně (popř. v e-shopu lékárny), prodejnách zdravotnických potřeb (popř. e-shopech prodejen zdravotnických potřeb) nebo ve specializovaných prodejnách (kamenné prodejny i e-shopy; např. prodejny pro matky a děti, ). Kosmetické přípravky pro péči o dítě musí být zakoupeny pouze v lékárně (popř. v e-shopu lékárny).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Doklad o úhradě z lékárny/prodejny zdravotnických potřeb, specializované prodejny/od organizátora kurzu

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.