Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2024:
Nové preventivní programy:

BabyGen - příspěvek až 4 000 Kč
pro dospělé pojištěnce na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím.


Další vybrané změny:

Program Krok pro zdraví
příspěvek lze čerpat na sportovní oblečení, sportovní obuv a nově i na regenerační aktivity (např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie).

Příspěvek z programu Zdravé dítě
lze nově využít i na zakoupení dětských inhalátorů, vč. náhradní dětské masky. Akceptovat lze také doklad o úhradě za on-line edukační kurzy.

Program Žena po porodu
rozšíření možností čerpání příspěvku i na kojící podprsenky, kojenecké váhy a osobní teploměry měřící tělesnou teplotu.

Program Příspěvek na paruku
mohou nově čerpat i pojištěnci s diagnózou alopecie.

Příspěvek z programu Jedeme dál
je nově určen i na zakoupení protetické podprsenky.

Dárci krve
noví dárci, nově ocenění a stávající dárci - mohou nově čerpat příspěvky i na pobyt v kryokomoře.

Zdraví 60+
příspěvek až 500 Kč pro pojištěnce od 60 let – změna názvu (původně Doplňky stravy) a úprava možností čerpání

Duševní zdraví

Přispějeme částkou až 2500 Kč

Duševní zdraví, až 5 x 500 Kč

Program pro zvýšení  dostupnosti psychosociální podpory. Příspěvek je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, aby terapeut byl uveden na jednom z níže uvedených seznamů, tj. na seznamu č. 1 nebo seznamu č. 2.

Seznam č. 1:
Terapeuty, kteří jsou členy České asociace pro psychoterapii a spolupracují v rámci programu Duševní zdraví s ČPZP naleznete zde: Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Preventivní programy ZP (czap.cz)

Seznam č. 2:
Terapeuty, kteří s ČPZP spolupracují individuálně (tj. nejsou členy České asociace pro psychoterapii) najdete zde: Terapeuti - individuální

Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení.

Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Doklady musí být pořízeny v roce 2024, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutno předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodného listu 
  • Doklad o úhradě. Doklad o úhradě musí být vystaven s účelem konzultace/sezení, např. krizová intervence, psychoterapie, psychoterapeutické sezení, psychoterapeutická konzultace, konzultace apod.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2024.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.