Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Vitaminy pro děti od 3 do 15 let:

Aktuálně můžete na pobočkách do konce roku vyzvedávat vitaminy pro děti od 3 do 15 let. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu dítěte.

 

Krok pro zdraví:

 

Rádi bychom Vám připomněli, že v letošním roce se u programu Krok pro zdraví načítají kroky pouze do 30. 11. 2023. Kroky nachozené po tomto datu již nebudou mít vliv na výši dosaženého příspěvku pro rok 2023. 

 

Duševní zdraví

Přispějeme částkou až 2 500 Kč

Program pro zvýšení  dostupnosti psychosociální podpory. Příspěvek je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, aby terapeut byl uveden na jednom z níže uvedených seznamů, tj. na seznamu č. 1 nebo seznamu č. 2.

Seznam č. 1:
Terapeuty, kteří jsou členy České asociace pro psychoterapii a spolupracují v rámci programu Duševní zdraví s ČPZP naleznete zde: Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Preventivní programy ZP (czap.cz)

Seznam č. 2:
Terapeuty, kteří s ČPZP spolupracují individuálně (tj. nejsou členy České asociace pro psychoterapii) najdete zde: Terapeuti - individuální

Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení.

Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

  • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanského průkazu zákonného zástupce
  • Průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu 
  • Dokladu o úhradě. Doklad o úhradě musí být vystaven s účelem konzultace/sezení, např. krizová intervence, psychoterapie, psychoterapeutické sezení, psychoterapeutická konzultace, konzultace apod.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.