Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2024:
Nové preventivní programy:

BabyGen - příspěvek až 4 000 Kč
pro dospělé pojištěnce na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím.


Další vybrané změny:

Program Krok pro zdraví
příspěvek lze čerpat na sportovní oblečení, sportovní obuv a nově i na regenerační aktivity (např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie).

Příspěvek z programu Zdravé dítě
lze nově využít i na zakoupení dětských inhalátorů, vč. náhradní dětské masky. Akceptovat lze také doklad o úhradě za on-line edukační kurzy.

Program Žena po porodu
rozšíření možností čerpání příspěvku i na kojící podprsenky, kojenecké váhy a osobní teploměry měřící tělesnou teplotu.

Program Příspěvek na paruku
mohou nově čerpat i pojištěnci s diagnózou alopecie.

Příspěvek z programu Jedeme dál
je nově určen i na zakoupení protetické podprsenky.

Dárci krve
noví dárci, nově ocenění a stávající dárci - mohou nově čerpat příspěvky i na pobyt v kryokomoře.

Zdraví 60+
příspěvek až 500 Kč pro pojištěnce od 60 let – změna názvu (původně Doplňky stravy) a úprava možností čerpání

Diabetes

Přispějeme částkou až 2000 Kč

Příspěvek na prevenci zhoršení diabetes

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí s diagnózou diabetes příspěvek na:

 • veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění, např na:
  - dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
  - nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
  - nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
  - diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
  - jehly
  - glukometr
  - port pro aplikaci inzulinu
  - senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie (včetně čtečky)
  Zda se jedná o lékárnu nebo prodejnu zdravotnických potřeb lze ověřit na https://nrpzs.uzis.cz
 • přístrojovou pedikúru: příspěvek lze poskytnout jen na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu: podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/ nebo podolog.cz/mapa/. Může se jednat také o preventivní pedikúru provedenou zdravotní sestrou.
 • edukační pobyty pro děti diabetiky: příspěvek na edukační pobyty pro diabetiky organizované ve spolupráci s odbornými společnostmi, klinickými pracovišti nebo nadacemi. Příspěvek na edukační pobyt pro diabetiky bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 3 po sobě jdoucí kalendářní dny. Příspěvek lze poskytnout jen na pobyty konané na území ČR.

Příspěvek není určen na nákup léků, doplňků stravy, vitaminů, potravin, nápojů, apod., tedy na přípravky, které se užívají orálně.

K čerpání lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2024, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Doklad o úhradě
 • Potvrzení o účasti na edukačním pobytu pro diabetiky - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
  Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na edukačním pobytu vydané organizátorem edukačního pobytu na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tytéž náležitosti jako formulář ČPZP, tj.:
  - jméno, příjmení a rodné číslo, popř. datum narození dítěte
  - účel vystavení dokladu - edukační pobyt pro diabetiky
  - termín konání, potvrzení o účasti dítěte na pobytu
  - uhrazenou částku
  - název organizátora, adresa, IČO
  - datum vystavení potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko a podpis, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). Příspěvek bude realizován až po absolvování pobytu.

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2024.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.