Preventivní programy - Děti

Informace

Novinky v preventivních programech

od 1.6.2021:


Program Student – Zdravotník. Příspěvek až 2 000 Kč pro studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol zdravotnického zaměření a lékařských fakult v ČR.

Letní akce 1 500 Kč na letní tábory – navýšení příspěvku! Program naleznete nově v nabídce „Programy nad limit“ tzn. příspěvek můžete využít, i když jste již vyčerpali limit (nebo jeho část) pro dítě na jiné programy.

Celiakie, dědičné metabolické poruchy

Přispějeme částkou až 1000 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí nemocných celiakií příspěvek na bezlepkovou dietu a příspěvek na nízkobilkovinovou dietu pro děti s dědičnými metabolickými poruchami.

Za dědičné metabolické poruchy považujeme tato onemocnění:

 • fenylketonurie

 • tyrosinémie

 • nemoc javorového sirupu

 • isovalerová acidurie

 • propionová a methylmalonová acidurie

 • homocystinurie

 • poruchy cyklu močoviny

 • glutanová acidurie typ 1

Možnosti čerpání pro nemocné celiakií:

 • Bezlepkové potraviny: veškeré potraviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Bezlepkové suroviny: veškeré suroviny, ze kterých se bezlepkové potraviny, patřící do oblasti bezlepkové diety, připravují a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (prokazatelné označení na dokladu).

Možnosti čerpání pro nemocné s dědičnými metabolickými poruchami:

 • Nízkobílkovinné potraviny nebo suroviny pro výrobu potravin pro nízkobílkovinnou dietu– potraviny nebo suroviny zakoupené v prodejnách zdravé výživy nebo v jiných specializovaných  prodejnách, příp. přes specializovaných webové stránky, pokud jsou na pokladním dokladu prokazatelně označeny - označením PKU nebo „nízkobílkovinná potravina“.

Příklad produktů pro nízkobílkovinnou dietu:

Realizace příspěvku:

Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie - formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii/DMP v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat).

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Doložení čísla účtu: výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo průkazní kartička k bankovnímu účtu, popř. jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.). Při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno.

 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkazu uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list).

 • Doklad o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.