Kód pojišťovny

Preventivní programy - Děti

Aktuální informace:

Vitaminy pro děti od 3 do 15 let:

Aktuálně můžete na pobočkách do konce roku vyzvedávat vitaminy pro děti od 3 do 15 let. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a průkazu pojištěnce - dítěte nebo rodného listu dítěte.

 

Krok pro zdraví:

 

Rádi bychom Vám připomněli, že v letošním roce se u programu Krok pro zdraví načítají kroky pouze do 30. 11. 2023. Kroky nachozené po tomto datu již nebudou mít vliv na výši dosaženého příspěvku pro rok 2023. 

 

Celiakie, dědičné metabolické poruchy

Přispějeme částkou až 2000 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí nemocných celiakií příspěvek na bezlepkovou dietu a příspěvek na nízkobilkovinovou dietu pro děti s dědičnými metabolickými poruchami.

Za dědičné metabolické poruchy považujeme tato onemocnění:

 • fenylketonurie

 • tyrosinémie

 • nemoc javorového sirupu

 • isovalerová acidurie

 • propionová a methylmalonová acidurie

 • homocystinurie

 • poruchy cyklu močoviny

 • glutanová acidurie typ 1

Možnosti čerpání pro nemocné celiakií:

 • Bezlepkové potraviny: veškeré potraviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Bezlepkové suroviny: veškeré suroviny, ze kterých se bezlepkové potraviny, patřící do oblasti bezlepkové diety, připravují a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (prokazatelné označení na dokladu).

Možnosti čerpání pro nemocné s dědičnými metabolickými poruchami:

 • Nízkobílkovinné potraviny nebo suroviny pro výrobu potravin pro nízkobílkovinnou dietu– potraviny nebo suroviny zakoupené v prodejnách zdravé výživy nebo v jiných specializovaných  prodejnách, příp. přes specializovaných webové stránky, pokud jsou na pokladním dokladu prokazatelně označeny - označením PKU nebo „nízkobílkovinná potravina“.

Příklad produktů pro nízkobílkovinnou dietu:

(např. produkty Lophlex, P-AM, výrobky Damin, Finax, Apromix, Vitaprotam, Milupa, Loprofin určené pro PKU)

K čerpání lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2023, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie - formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii/DMP v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat).

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Doložení čísla účtu: výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo průkazní kartička k bankovnímu účtu, popř. jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.). Při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno.

 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 

 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Doklad o úhradě

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.