Kód pojišťovny

Úhrada očkování rizikových pojištěnců - hrazeno od 1. 1. 2018

S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 6. Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazenou službou očkování proti:

- invazivním meningokokovým infekcím:  vakcíny Bexsero, Trumenba (od 10 let), Nimenrix, Menveo (od 2 let věku), Menquadfi (od 12 měsíců)

- pneumokokovým infekcím: vakcíny Synflorix (do 5 let), Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar (od 18 let), Pneumovax 23  (od 2 let)

- invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b: vakcína Hiberix

- chřipce: vakcíny Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, Efluelda, pro děti vakcína ve formě nosního spreje Fluenz Tetra

 

a to u pojištěnců:

- s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,

- s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,

- se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,

- po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Očkovací látku pojištěnec dostane přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který ji bude aplikovat. Jedná se o ordinaci všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, případně jiného ošetřujícího lékaře - ambulantního specialistu, pokud má výkon očkování s ČPZP nasmlouvaný.

Očkovací vakcínu nelze předepisovat na recept, aby si ji pacient následně vyzvedl v lékárně.

Z veřejného zdravotního pojištění není hrazeno žádné očkování ani očkovací látka, pokud očkování provede některé z očkovacích center - v případě očkovacích center se nejedná o smluvní poskytovatele zdravotních služeb. V případě, kdy dá pojištěnec přednost očkování v očkovacím centru, musí si sám uhradit očkování i očkovací látku.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.