Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.12.2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

A. Počet uhrazených balení léčivých přípravků Combair, Combair Nexthaler a Trimbow, dle vykázané diagnózy na 3-místné úrovni dle klasifikace MKN-10 (jako například J44),

B. Počet pojištěnců, u kterých byla kdykoliv období 2020-2023 vykázána diagnóza J44 - Jiná chronická obstrukční nemoc a zároveň léčivé přípravky Combair, Combair Nexthaler a Trimbow,

C. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla kdykoliv období 2020-2023 vykázána diagnóza J45 - Astma a zároveň léčivé přípravky Combair, Combair Nexthaler a Trimbow,

D. Celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány léčivé přípravky Combair, Combair Nexthaler a Trimbow v období 2020-2023

ve specifikaci dle struktury uvedené v žádosti.

 

Sdělená informace:

Informace viz přiložený dokument.

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.