Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 7. 2022

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací týkajících se poskytovatele zdravotních služeb (PZS) Ordinace Řepy s.r.o., IČO 242 25 363, a to:

  1. Zda měl uvedený PZS v období od 1. 1. 2019 do 13. 5. 2021 s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.
  2. Zda uvedený PZS v období od 1. 1. 2019 do 13. 5. 2021 evidoval u ČPZP žadatele a jeho pracovní úvazek případně ho uvedl v seznamu pracovníků poskytujících péči na jeho pracovišti.
  3. Zda byla uvedenému PZS za období od 1. 1. 2019 do 13. 5. 2021 navýšena úhrada o částku odpovídající mimořádné odměně žadatele.

Sdělená informace:

Ad 1) Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) Ordinace Řepy s.r.o., IČZ 06201000, se sídlem Žufanova 1113/3, Řepy, Praha 6, je (a v období od 1. 1. 2019 do 13. 5. 2021 byl) smluvním partnerem ČPZP. 

Ad 2) Žadatel byl veden od 1. 1. 2019 do 13. 5. 2021 jako zaměstnanec u výše uvedeného PZS. 

Ad 3) Kompenzační odměna nebyla ze strany ČPZP uvedenému PZS vyplacena. Jedná se o všeobecné praktické lékařství se sídlem v Praze a ČPZP se v souladu s příslušnou legislativou nepodílela na vyplácení odměn zdravotnickým pracovníkům v hlavním městě Praze.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.