Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 9. 2022

Předmět žádosti:

Informace k podmínkám úhrady přepravy pojištěnce jako hrazené služby ze zdravotního pojištění.

Sdělená informace:

  1. Indikaci přepravy pojištěnce prostřednictvím zdravotnické dopravní služby určuje ošetřující lékař a za tuto indikaci rovněž zodpovídá. Lékař dle platné zdravotnické legislativy může dopravu indikovat v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Dotaz ve věci konkrétní diagnózy nemůžeme zodpovědět; je to dotaz na konkrétního lékaře konkrétního pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.
  1. Konkrétní podmínky přepravy a náhrady cestovních nákladů ze zdravotního pojištění jsou vymezeny v ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Zdravotnická dopravní služba vykazuje svoji péči příslušnými kódy dle „Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“ doplněnými o počet ujetých km. Úhrada cestovních nákladů soukromým vozidlem je stanovena vždy pro určité období vyhláškou č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která určuje sazbu za km.
  1. Pacient, který splňuje podmínky úhrady dopravy z prostředků veřejného zdravotního pojištění (viz bod 1 a 2 naší odpovědi) si u indikujícího poskytovatele zdravotní služby převezme vyplněný formulář „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“ a zdravotnické zařízení, kam cestuje k ošetření, mu na zadní stranu jeho návštěvu potvrdí. Eventuálně poznačí, zda má být cesta hrazena tam i zpět, nebo jen jedním směrem. Takových cest lze na jednom formuláři potvrdit maximálně 10, pokud indikujícím lékařem není tento počet omezen na méně cest. Pojištěnec následně uvedený formulář doručí na nejbližší kontaktní místo jeho příslušné zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.