Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8.4.2024

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí informací o léčivých přípravcích, jimž byla schválena úhrada ze zdravotního pojištění na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to za období od roku 2018 do 2023 v následující struktuře:

Atribut 

Popis

Rok

Prosíme o období od 2018 do 2023

IČZ

Identifikační číslo zařízení (pokud by nebylo možné, tak okres)

Název IČZ

Název IČZ pokud je možné poskytnout IČZ

SÚKL kód

Pokud není možné SÚKL kód uhrazeného LP, prosíme o jeho ATC skupinu

Odbornost

Odbornost předepisujícího pracoviště

Diagnóza dle MKN

Nejdetailnější diagnóza dle MKN z žádosti, pokud je uvedena

Počet balení

Počet vykázaných balení

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Odboru právním České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.