Kód pojišťovny

Aktualizace informací ČPZP k výkonu 01305 k 1.1.2024

Aktualizace informací  ČPZP k VÝKONU 01305 - DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA VPL NEBO PLDD

Od 1.1.2024 ČPZP aktualizuje  podmínky  pro  vykazování  výkonu 01305 - (VZP) DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA VPL NEBO PLDD smluvní Poskytovatelům zdravotních  služeb v odbornosti 001 – všeobecné praktické lékařství se sdílením pro odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost následovně:

Platnost výkonu od: 1. 4. 2022
Omezení frekvence: 1/1 den; od 1. 1. 2024: 6x/kalendářní rok
Čas výkonu: 10 min.

Podmínky  vykazování:

Výkon se vykázat pouze u pojištěnců, kteří jsou registrováni na některém z pracovišť poskytovatele a zároveň na ně byl vykázán v posledních 24 měsících některý z výkonů pravidelné a dispenzární péče: 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 01201, 01204, 09532, 02039. Výkon se vykazuje v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního zdravotního stavu. O poskytnutí je proveden záznam ve zdravotní dokumentaci.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu:

  • anamnéza cíleně zaměřená na subjektivní potíže pacienta vztahujícím se k danému vyšetření,
  • distanční zhodnocení subjektivních obtíží,
  • zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších vyšetření,
  • vyšetření zdravotního stavu provedeného distančně (videokonferencí, telefonicky, mailovou komunikací, či s využitím nějaké sociální platformy),
  • stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího postupu (včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly), či adekvátní terapie,
  • edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem (včetně preskripce, žádanek, povinných hlášení),
  • zápis do zdravotní dokumentace (včetně formy a délky distančního kontaktu).

Výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem a je realizován přímý (online) kontakt mezi pacientem a jeho registrujícím poskytovatelem.

Výkon nelze vykázat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků (chronické medikace) po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, změna termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti.

 K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon s výjimkou výkonů

  • 09550 - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)
  • 09551 - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE

 Výkon neslouží ke konzultaci druhého názoru.

O vhodnosti provedení distanční konzultace rozhoduje registrující lékař.

Na základě dohody se SPL a SPLDD počet distančních kontaktů nepřekročí 30% všech epizod péče (kontaktů) o pacienta (tj. podíl výkonu 01305 na celkovém počtu výkonu 01543, 09555, 09556 a 09557 nepřesáhne 30%). Za období 1.1.2024 až 31.12.2024 bude podíl výkonů hodnocen za daný kalendářní rok. V případě výrazného překročení nastaveného 30 % limitu bude u poskytovatele provedena kontrola v rámci kontrolní a revizní činnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.