Kód pojišťovny

Volby 2024

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO SPRÁVNÍ RADY A VOLEB DO DOZORČÍ RADY

ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se sídlem Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 161/11, IČO 47672234 (dále jen ČPZP), tímto v souladu s účinnými právními předpisy vyhlašuje volby do správní rady a volby do dozorčí rady.

 

Označení orgánu ČPZP, do něhož se volby konají, včetně skupiny plátců pojistného, která je v těchto volbách oprávněna hlasovat:

Správní rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Správní rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

 

Počet volených členů příslušného orgánu ČPZP v příslušné skupině plátců pojistného:

Správní rada: skupina plátců pojistného: zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:

počet volených členů: 5

Správní rada: skupina plátců pojistného: zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

počet volených členů: 5

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného: zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:

počet volených členů: 3

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného: zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

počet volených členů: 3

 

Datum, do kdy lze přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu ČPZP podat, přičemž lhůta pro podání přihlášky činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb:

Přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu ČPZP lze podat do: 29.08.2024.

 

Termín konání voleb:

Volby do správní rady a volby do dozorčí rady všech skupin plátců pojistného se konají ve dnech 30.09.2024, 01.10.2024  a 02.10.2024.

 

Více informací ohledně konání voleb do správní a dozorčí rady naleznete na stránkách ČPZP: www.cpzp.cz

Ke stažení:

Přihláška kandidáta

Podpisový arch

Informace k volbám do orgánů ČPZP

 

V Ostravě, dne 29.06.2024                                                             

 

Ing. Vladimír Matta
generální ředitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.