Kód pojišťovny

Evropská unie

Pojištěnec na turistické cestě do státu EU, zemí EHP a Švýcarska

Modelová situace

Pojištěnec si chce užít dovolenou ve Španělsku. Tři týdny bude čerpat síly u moře.

Před cestou

Pokud nemáte platný „Evropský průkaz zdravotního pojištění" (EHIC), pak je nezbytné, vyzvednout si před cestou na kontaktním místě zdravotní pojišťovny formulář "Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění" (REPL). S tímto formulářem poté vycestujete do jiného státu EU, EHP a Švýcarska. V případě nutnosti ošetření předložíte tamnímu zdravotnickému zařízení buď EHIC nebo REPL. 

Rozsah péče a spoluúčast

Turisté mají nárok na nezbytnou lékařskou péči s přihlédnutím k délce pobytu ve státě EU, EHP a Švýcarska.

Pojištěnec má po celou dobu pobytu nárok na ošetření za stejných podmínek jako tamní pojištěnci. Jelikož se ve většině států za péči připlácí, může být stejně jako po místních pojištěncích, také po českém pojištěnci požadováno zaplacení části účtu v hotovosti. Například, může jít o poplatek za vystavení receptu, úhradu za den pobytu v nemocnici atd.
Přesnou výši spoluúčasti lze nalézt na stránkách Kanceláře ZP v informacích pro pojištěnce

Nemáte u sebe potřebné potvrzení

V takovém případě si pojištěnec musí uhradit veškerou poskytnutou péči sám v hotovosti. Po příjezdu do ČR může pojištěnec, pokud předloží originály dokladů o zaplacení, požádat svou zdravotní pojišťovnu o proplacení nákladů vynaložených na poskytnutou péči v rámci EU, EHP a Švýcarska. Bez originálních účtů za poskytnutou péči nebude hotovost poplacena.

Pojištěnec si může zvolit, zda chce úhradu do výše dané předpisy státu ošetření (zahraniční tarify) nebo do výše ceny, kterou by obdobná péče stála zdravotní pojišťovnu v rámci ČR (domácí tarify).

Při výběru refundace dle zahraničních tarifů, je zapotřebí počítat s možnou delší časovou náročností související s nutností se vyjádřit k poskytnuté péči konkrétní zahraniční pojišťovnou.

Doporučení

Pokud se chcete vyhnout potížím s platbou za spoluúčast, doporučujeme sjednání cestovního pojištění.
Pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. si můžete sjednat i na kontaktních místech ČPZP za velmi výhodných cenových podmínek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.