Kód pojišťovny

Žádost o registraci pojištěnce k ČPZP

  • Osobní údaje
  • Zaměstnavatel
  • Obecné údaje
  • Shrnutí

Osobní údaje

V případě žádosti o aktivaci Elektronické přepážky bude telefonní číslo použito pro zasílání SMS kódů.
Novorozence jste povinni přihlásit ke zdravotnímu pojištění u stejné zdravotní pojišťovny, jako jeho matka v den porodu.

Adresa trvalého pobytu

Kontaktní adresa
Zákonný zástupce

Plátce pojistného

Pole označená * jsou povinná
Upozornění

1. Vyplňte jednoduchý formulář obsahující potřebné základní údaje. Vyplnění on line formuláře se týká pouze občanů s trvalým pobytem na území České republiky a českou státní příslušností.

 

2. Po elektronickém odeslání formuláře Vás bude v řádném přeregistračním období (1.7.2024 - 30.9.2024)  kontaktovat kurýr České průmyslové zdravotní pojišťovny za účelem stvrzení Vašeho zájmu o registraci k ČPZP vlastnoručním podpisem na Evidenčním listu pojištěnce, který vytiskneme dle Vámi vyplněných údajů. Za tímto účelem je nutné vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů  pro doručování kurýrní službou.

 

3. Pojištěncem ČPZP se stanete od 1.1.2025. Zdravotní průkaz Vám zašleme poštou nejpozději týden před počátkem platnosti registrace.

 

4. Novorozenec, jehož matka je v době narození dítěte pojištěna u ČPZP, se stává pojištěncem ČPZP od data narození po vyplnění on line formuláře bez nutnosti podpisu přihlášky k ČPZP. V tomto případě bude zaslán průkaz zdravotního pojištění ihned po kontrole údajů.

 

Upozornění:

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaný registrační list k zdravotní pojišťovně musí být podán v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny.

 

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit,  k tomu může využít formuláře on line registrace k ČPZP. 

 

Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěte, a to k nejbližšímu přeregistračnímu termínu,  k tomu může rovněž využít formuláře on line registrace k ČPZP.

 

Za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.