Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 11. 2022

Předmět žádosti:

Počty unikátně ošetřených pojištěnců (dále jen UOP), kterým byla Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) uhrazena léčba s léčivými přípravky definovanými SÚKL kódy v popisu níže pro období 01/01/2017–30/09/2022:

Specifikace léčivých přípravků pro počty unikátně ošetřených pojištěnců ČPZP  a to ATC skupina A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V a všechny SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami.

Následující detaily týkající se UOP:

1) Dle SÚKL kódu:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu (tj.např. za prosinec 2020 bylo 10 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238555)

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu (tj. např. za období říjen-prosinec 2020 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238555)

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu (tj. např. za období leden-prosinec 2020 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238555)

2) Dle názvu léčivého přípravku:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za prosinec 2020 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Fasenra)

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za říjen - prosinec 2020 bylo 60 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Fasenra)

c) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za leden-prosinec 2020 bylo 70 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Fasenra)

Doplňkové údaje:

3) Dle kraje nebo dle jiného geografického členění dostupného v databázi pojišťovny:

a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci / kalendářním kvartále / kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v jednotlivých krajích ČR (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v Plzeňském kraji a 200 UOP v Středočeském kraji uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560).

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.