Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 12. 4. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o následující údaje o občanech ČR v anonymizované podobě.

 

 1. Celkové počty pojištěnců ve věku 6-45 let rozdělené do čtyř věkových kohort 6-12, 12-16, 16-25, 25-45 v jednotlivých letech 2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

 

 1. Souhrnný počet nových případů (první diagnóza) myokarditidy nebo perikarditidy pojištěnců ve věku 6-45 let v jednotlivých letech 2017,2018, 2019,2020, 2021, 2022, 2023 rozdělený do věkových kategorií 6-12, 12-16, 16-25, 25-45.

 

 1. Datovou tabulku, kde každý řádek odpovídá jednomu pojištěnci ve věku 6-45 let (bez identifikátoru), u nichž byla v období leden 2021/dosud nově stanovena diagnóza myokarditida nebo perikarditida. U těchto pacientů žadatel požádal o vytvoření následující tabulky:

 

Na řádku jsou postupně uvedeny následující údaje:

 • rok a kalendářní týden narození
 • pohlaví
 • rok a kalendářní týden jednotlivých očkování vakcínou proti covid 19 a typ vakcíny
 • rok a kalendářní týden, kdy byla u daného pacienta poprvé stanovena diagnóza myokarditida nebo perikarditida
 • (případný) rok a týden úmrtí
 • příčina úmrtí dle kódu

 

 1. Datovou tabulku, kde každý řádek odpovídá jednomu pojištěnci (bez identifikátoru).

Na řádku jsou postupně uvedeny údaje o

 • roku narození a kalendářním týdnu narození
 • pohlaví
 • rok a kalendářní týden jednotlivých očkování vakcínou proti covid 19 a typ vakcíny
 • (případném) roku a týdnu úmrtí
 • příčině úmrtí dle kódu

U číslování kalendářních týdnů použijte normu ISO-8601, u příčin úmrtí uveďte kódy MKN-10.

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.