Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 9. 2020

Předmět žádosti:

Informace o spotřebě a úhradách stomických zdravotnických prostředků od výrobců FOR LIFE GmbH, Dansac a ConvaTec za období od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2019.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu