Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25. 7. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o anonymizovaná data o pacientské kohortě v rámci pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) definované léčbou přípravky z ATC skupin definovaných níže v tabulce:

Specifikace léčivých přípravků pro definování kohorty pojištěnců ČPZP:

ATC skupina

Detail

A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V

Všechny SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami

Žadatel požádal o následující detaily:

  1. V čase a napříč ATC skupinami neměnné a anonymizované ID všech pojištěnců, kterým bylo uhrazeno alespoň jedno balení léčivých přípravku z výše definovaného trhu
  2. Věk pojištěnce (v rámci dodržení platného znění GDPR navrhujeme věk pacienta agregovat do skupin po 10 letech, aby bylo zamezeno nepřímé identifikaci pacienta)
  3. Datum provedení úhrady léčivého přípravku pro dané ID pojištěnce (den, měsíc, rok) za období 01/01/2015–30/06/2023. Případně poslední dostupný měsíc.
  4. SÚKL kód uhrazeného přípravku pro dané ID pojištěnce v dané datum
  5. Uhrazené množství daného léčivého přípravku
  6. Diagnóza, případně diagnostická skupina, spojena s úhradou daného SÚKL kódu (je-li ve Vašem informačním systému tato informace dostupná)
  7. Specializace lékaře, který daný SÚKL kód předepsal/aplikoval (je-li ve Vašem informačním systému tato informace dostupná)
  8. Doplňkové údaje: Kraj, kde byl daný léčivý přípravek vyzvednut z lékárny, případně aplikován v nemocničním zařízení (pokud touto informací nedisponujete, prosíme o informace na národní úrovni)

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Odboru právním České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.