Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 7. 2020

Předmět žádosti:

Informace o použití NIVOLUMABU (skupiny L01XC17) při léčbě karcinomu plic, informace o počtu unikátně ošetřených pojištěnců a počtu balení za rok 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument